SMA Hastalığında Zolgensma Sonrası Nusinersen İyi Tolere Ediliyor

Özet:

Faz 4 RESPOND çalışmasının bulguları, 2023 MDA Konferansı’nda sunuldu. Bu çalışma, gen terapisi alan SMA hastası çocukların Nusinersen tedavisi ile yönetilebilir bir güvenlik seyrine sahip olduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları, motor nöronların Nusinersen tarafından etkilenmesini ve SMA hastası bireylere ek klinik fayda sağlayabileceğini gösterdi. RESPOND çalışması, Zolgensma tedavisi sonrası Nusinersen alan çocukları kapsamaktadır ve güvenlik ve klinik bulguları değerlendirmektedir. Yan etkiler arasında üst solunum yolu enfeksiyonları ve proteinüri gibi durumlar gözlemlenmiştir, ancak ciddi yan etkiler görülmemiştir.


Faz 4 RESPOND çalışmasından elde edilen bulgular 2023 MDA Konferansı’nda sunuldu. Gen terapisi alındıktan sonra (Zolgensma, Novartis) Nusinersen tedavisini alan SMA hastası çocuklar faz 4 RESPOND çalışmasına göre idare edilebilir bir güvenlik seyrine sahip idi.

Bu bulgular 2023 MDA Klinik ve Bilimsel Konferansı’nda, Mart 19-22 Texas’ta Philadelphia Pediatrik Nöroloji doktoru ilk yazar John Brandsema tarafından sunuldu.

Brandsema ve meslektaşları “Hayvan modelleri ve sınırlı insan postmortem çalışmaları, motor nöronların AAV9 vektörü tarafından eksik transdüksiyonunu göstermiştir. Nusinersen, transdüklenmemiş motor nöronlarda SMN proteinini artırma potansiyeline sahiptir ve bu da SMA hastası bireylere ek klinik fayda sağlayabilir”, demiştir.

RESPOND isimli tek-kol çalışması Zolgensma tedavisi sonrası Nusinersen almış, en fazla 26 aylık çocuklar için kabul almaktadır. Bu katılımcıların SMN2 kopyası en az 1 olup Nusinersen etkisi altındadır ve klinik bulguları, motor fonksiyonları, solunum desteği, yutma ve diğer fonksiyonları standardın altındadır. Katılımcılar yükleme dozları sonrasında her dört ayda bir koruma dozlarını almaktadır. RESPOND, bu grubun ortalama karakteristiklerini içermekte olup ikinci tür bulgular Nusinersen’in klinik bulguların güvenliğini test etmek üzerine olacaktır.

15 Ağustos 2022’den itibaren çalışma 34 çocuğu kabul etmiş ve onlara uygulama yapılmıştır. Gen terapisi’nden Nusinersen ilk dozuna geçiş ortalama zamanı 6,9 aylıktır. Çoğu çocuk (28) gen terapisi sonrası en az iki bölümde standart altında kaldığı gözlemlenmiş olup en çok görülen bölümler motor fonksiyon (33) ve solunum fonksiyon (22) olmuştur. Hammersmith’e göre motor fonksiyon ortalamaları 6,7’dir (standard sapma 5.7). 30 katılımcının SMN2 kopya sayısı 2 idi ve ortalama 183 gündür Nusinersen almaktaydılar.

Güvenlik seyirleri SMA hastası veya Nusinersen’in güvenlik profili ile tutarlıydı. En yaygın yan etki üst solunum yolu enfeksiyonu (6 kişi) ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu idi (5 kişi). 2 katılımcının hafif seyirli proteinüri görüldü ki bu durum çözüldü ve Nusinersen kaynaklı olduğu düşünüldü. 9 katılımcının nusinersen ilişkili olmayan ağır seyirli yan etkisi görüldü ki bu sorunlar da çözüldü. Vefat veya lomber ponksiyon sonrası sendromu (post-lumbar puncture syndrome) olan vaka görülmedi.

Brendsma ve meslektaşları şöyle belirtti “RESPOND’da kayıtlı evvelinde gen terapisi olan çocukların klinik durumları iki bölümde standart altındaydı. Arada yapılan güvenlik bulguları Nusinersen’in güvenlik seyri ile tutarlıydı.”.

Proteinüri: Böbrekte hasar oluşması durumunda idrara aşırı protein geçişi olması durumu.

Transdüksüyon: hücreler arası DNA transferinin virüsler yardımı ile gerçekleştirildiği bir süreçtir.

Çeviri: Sinem Kasarcı

Kaynak: Nusinersen Well-Tolerated After Zolgensma in SMA