SMA Tedavisinin Tedariğinde İkinci Kriz

İlaç tedariği konusunda güncel durumu kısaca özetlemek isteriz.

Ruhsatın çıkmasından sonra işleyişin nasıl olacağını bir önceki duyurumuzda paylaşmıştık. Bu sürecin etkin bir şekilde işleyebilmesi için Resmi Gazete’de SGK’nın Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği’nin ve hemen ardından SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliği) yayımlanması beklenmekteydi. 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yeni Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği yayımlandı. Ancak SUT henüz yayınlanmadığı için yeni bir işleyiş yok; hala eski işleyiş geçerli.

Spinraza’nın SUT’taki durumu değiştikten sonra ilaç firması Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapacaktır. Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında bir protokol yapılacak ve hastaneler tahmini ilaç ihtiyaçlarını yıllık olarak belirleyerek bildirecekler ve bunun ardından DMO tarafından ilacın tedariği için ihale yapılacak. Sonrasında ilaçlar daha önce ilettikleri sayılara uygun olarak hastanelerin eczanelerine ulaştırılacak. Hastane tarafından da randevu verilerek ilaç uygulanacak.

Eski sistemde Spinraza için başvurular önce TİTCK tarafından onaylanıyor; ardından SGK’nın, İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tedarik ediliyordu ve ilgili firma tarafından hastanelere ulaştırılıyordu. Yeni işleyişte ise DMO tarafından hastanelere toplu şekilde tedarik yapılacak ve hastane eczaneleri uygulama zamanı geldiğinde ilacı hastaların kullanımına sunacaktır. Eski işleyişte ilaçlar hastanelere isimlerle eşleşmiş şekilde getirilmekte iken yeni işleyişte böyle bir şey olmayacak ve Spinraza için stok tutulacaktır.

İlaç firması, yeni işleyişi hastane ve doktorlara kendi saha ekipleri aracılığıyla duyurduğunu bizimle paylaşmıştı. Fakat yeni bir SUT çıkana kadar eski tebliğ geçerlidir ve başvuruların TİTCK ile SGK’ya iletilmesi gerekmektedir. Yeni SUT yayınlanmadan ve açıkladığımız işler tamamlanmadan  hastane eczaneleri Spinraza için hazırlanan raporları kabul edemeyeceklerdir.

Eski sistemde İbn-i Sina’ya yapılan ve onaylanmış olan raporlar stoklarda ilaç kalmadığı için bekletilmektedir. Diğer taraftan hastane eczanelerine yeni sistem üzerinden başvuru yapılması da açıkladığımız sebeplerden ötürü henüz mümkün değildir. Bu durumda SMA hastaları maalesef arafta kalmış durumdadırlar.

SMA hastalarının özel durumları nedeniyle uzun süre beklemeleri kabul edilebilir değildir. Bu nedenle süreci yakından takip etmeye ve hem ilaç firması hem de ilgili kurumlarla görüşmeye devam ediyoruz.