SMA Tip 0

Doğum öncesi(Prenatal) 6 aylık ya da daha öncesinde belirtiler görülür. Şiddetli zayıflık, refleks kaybı(arefleksiya), doğumda solunum yetmezliği, yüz felci(Yüz diplejisi), anne karnında hareketliliğin azalması, atriyal septal defektler ve artrogripozis görülen başlıca belirtilerdir.

Atriyal Septal Defektler(ASD): Kalbin içinde ve kalp kulakçıkları arasında delik olması.

Artrogripozis: Artrogripoz veya çoklu konjenital kontraktürler, doğum öncesi dönemde farklı etiyolojiye sahip eklem kontraktürlerinin ortaya çıkmasıdır.