Presemptomatik SMA

Presemptomatik SMA tanısı almak, henüz hastalık belirtileri başlamadan tanı almak anlamına gelir. Presemptomatik tanı, genellikle ailede önceden bilinen SMA vakası varsa bebeği anne karnında veya doğduğunda test ettirmekle veya yenidoğan taramasıyla belli olur.

Presemptomatik tanı alan ailelerimize hazırladığımız yazıyı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki figür ve altında yer alan yazı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Spinal Musküler Atrofi (SMA) Klinik Protokolü” isimli kitapçığından alınmıştır.