SMA Hastalığının Tipleri

SMA hastalığının 4 ana tipi bulunmaktadır. Bunlar 1., 2. 3. ve 4. tip SMA adıyla anılmaktadır.

 

İlgili sayfalardan her bir tip ile ilgili genel bilgilere ulaşılabilir.