SMA Hastalığının Tipleri

SMA hastalığının 5 tipi bulunmaktadır. Bunlar SMA tip 0, tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 adıyla anılmaktadır.

 

İlgili sayfalardan her bir tip ile ilgili genel bilgilere ulaşılabilir.