Meclis Araştırma Komisyonu 29 Mayıs 2019 – Bölüm 3: SGK’nın Sunumu

TBMM Araştırma Komisyonu’nun 29 Mayıs 2019 tarihli toplantısında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısa bir sunum yapıldı. Bir sonraki oturumda SGK tarafından daha ayrıntılı bir sunum yapılmasına karar verildi.

SGK’nın sunumundaki SMA ile ilgili bölümleri noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz.


SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

(…) Onun dışında biz, evet, 2017 yılından bu yana Spinal Musküler Atrofi’de “Spinraza” isimli ilacı ödemekteyiz. Bu yılın şubat ayında da Tip-2 ve Tip-3 vakalarında da ödemeye yönelik bir kısım düzenlemeler yaptık. Hâlihazırda aktif – onun verisini de getirmiştim aslında- tedaviye devam ettiğimiz her bir tip için hasta sayılarımız bugüne kadar ödediğimiz kutu adetlerimizin bilgisini arz edecektim.

SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

Bizim için 82 milyonda 1 kişinin dahi bir hastalığa duçar olması ona tedaviyi eriştirmek için önemli. Ancak bir kısım handikaplar var – ki sayın hocam ayrıldı, Haluk Hocama da saygımız sonsuz, keşke burada olsalardı – mesela gen tedavileriyle ilgili biz klinik araştırmalarını da inceledik. Vakti uygun olduğunda arz edebiliriz.

SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

Evet, gazetelerde yazılanlar gibi olmuyor bazı şeyler maalesef. Hani istatistik değişik bir bilimmiş, çok doğru söylemeye de hizmet edermiş, biraz belki yalan söylemeye de hizmet edermiş ama istatistiksel veriler maalesef çok mucizevi sonuçlar göstermiyor. Ama tabii, devlet iradesi ne karar verirse biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak onu yapmak noktasında, dediğimiz gibi, irademiz bulunmakta. Biz o zaman daha sonra ne zaman soru varsa onları cevaplayabilirim.

Arife Polat Düzgün (AKP Ankara Milletvekili):

Bir de ilaç temini yapan bir kurum olarak bu tedavilerin sonuçlarını değerlendirme imkânınız oluyor mu?

SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

Şimdi, şöyle: Tabii, özellikle SMA’dan bahsedecek olursak biz SUT’a yazdık ilk defa, ilktir ve de tektir aslına bakarsanız. Biz devlet olarak bir faz-4 çalışması yapmayı bekliyorduk. Sanıyorum onu, Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü o çalışmayı yapacaktır ve onlar tarafından yapılacağı SUT’ta yazan bir çalışma. Zannediyorum dokümantasyonlar başladı hatta biz şöyle düşündük… Sayın Haluk Hoca da bahsetti, dedi ki: “Bu bir sosyal durumdur.” Evet, bu sadece bir sağlık sorunu değildir, bu bir bütündür, bütün olarak ele alınmalıdır hatta biz o kurulacak komisyon marifetiyle bütün hastalarımızı evlerinde ziyaret etme, sosyal çevrelerini inceleme, sadece sağlık değil, sosyal ihtiyaçları da dâhil tespitler yapmaya yönelik bir aynı zamanda bilim kurulu üyelerinin de içerisinde bulunduğu ortak bir çalışma yürütülmesi…

SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

Faz-4 çalışma demek Sayın Vekilim, siz de tabii ki çok iyi biliyorsunuz ki aslında ilacı retrospektif inceleyen ve etkinliğini de ölçmeye yarayan bir çalışmadır. Ülkemizde, tabii, bunun için yeterli bir ekosistem oluştu özellikle Tip-1 vaka grubu için. Bu çalışmalar elbette tamamlanacak. Gerekirse uluslararası bir yayın hâline dönüştürülebilecek düzeyde aslında her iki kurumun elinde çok büyük bir verisi var. Hasta sayımız da bizim, evet, dünyada en çok sayılabilir. Şu an 754 hastamız var, tedavisi aktif devam eden SMA hastamız var. Tip-2 ve tip-3 için bunu söylemek erken ama Tip-1 için bayağı olgunlaşmış bir durumdayız. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler mümkün.

SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

Sunumum esnasında aslında Değerli Komisyona arz edecektim. Evet, şöyle bir sorun var: Aslında bizim millet olarak bir doğru kayıt oluşturmayla ilgili sanıyorum bir kısım ihtiyaçlarımız var. Şimdi, biz SMA’yı çalışırken, bilhassa, en çok dikkatimizi çeken –biz 2015’ten beri bu ilacı çalışıyoruz- şöyle bir şeye rastladık: İşte, 2 bin-3 bin civarında bir hasta havuzu var. Tekil kişilere dönüyoruz, yıllık buluyoruz falan. Şimdi, bizim bu kullandığımız ICD-10 kodlama sisteminde bir sıkıntı var. Şimdi, genel tanılardan özel tanılara doğru inen bir sınıflandırma sistematiği var fakat SMA “diğer”, SMA tanımlanmamış. İşte, böyle genel tanı kodlarından o kadar çok veri girişi var ki şu an dahi benim size arz edeceğim sunumdaki hasta sayıları kurum bilgi sisteminde kayıtlı olan tanılara yönelik değildi emin olun. Evet, ilacını sağladığım ve kendim manuel kaydını tuttuğum kayıtlara yönelikti. Şimdi, bu özellikle nadir hastalıkları en ayrıntılı şekliyle dokümante etme ve Türkiye haritasını çıkarma noktasında ciddi bir güçlük, manuel incelemelere dönecek kadar ciddi.

Ali Muhittin Taşdoğan (MHP Gaziantep Milletvekili):

Pardon, eleştiri olarak almayın ama 2019 yılında manuel kayıt nedir, nasıl yapıyorsunuz, neyi kastettiniz anlamadım.

SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç Dairesi Başkanı Dilek Yılmaz:

Şöyle, o ilacın arz ve dağıtımını biz sağlıyoruz ya efendim, onu kurum olarak biz kendi sevk ve idaremizle bizzat hastanın kullanacağı hastaneye hasta adına kuryeyle yolluyoruz çünkü o bir soğuk zincir ilacı, kıymetli bir de ilaç, öyle kendiliğinden gitmiyor ya da hastane kendisi satın alma yapmıyor ya da eczanede asla bulunmuyor, böyle bir ilaç değil. O nedenle biz her bir sevkiyatımızı bütün hasta bilgileriyle birlikte kaydını tutuyoruz. “Manuel” derken, biz normalde bu kadar nitelikli durumlar için ayrıca ciddi kayıtlar da tutup takip ve izleme yapıyoruz, onu kastettim. Yoksa sistem tutuyor bütün kayıtları aslında.

Şöyle, mesela, SMA’da istese de giremez. Tip-1 var infantil formun, tanı kodu var. Hani, bu şu an ülkemiz mevzuatı gereği kabul edilen kodlama sistemi, tanı kodlama sistemindeki bir ihtiyaç. Tip-1’in var, tip-3’ün var ama tip-2 ile tip-4’ün tanı kodu zaten yok, istese de bir hekim bu kodlamayı sisteme kaydedemez, ben onu demek istedim.


29 Mayıs 2019 tarihli TBMM Nadir Hastalıklar Araştırma Komisyonu toplantısının tutanağının tamamını okumak için tıklayınız.