Zolgensma Denemelerine Dair Bir Makale Yayınlandı

Gen Terapisi

Lancet Dergisinde Zolgensma denemeleriyle ilgili bir makale yayınlandı.

Makaleye konu olan STR1VE-EU adlı çalışmada gen tedavisi olan onasemnogene abeparvovec’in 1. tip SMA hastalarında kullanımındaki (Zolgensma) güvenlik ve etkisi, STRIVE-US adlı (ABD’de yürütülen) çalışmaya kıyasla daha geniş bir hasta grubunda incelenmişti. 

Yaklaşım

STR1VE-EU çok merkezde yürütülen, tek dozun uygulandığı, açık etiketli bir 3. faz ilaç denemesidir ve 9 farklı merkezde (hastane veya üniversite) yürütülmüştür. Katılan hastalardan 4’ü İtalya, 2’si Birleşik Krallık, 2’si Belçika, 1’i de Fransa’dandır. 1. tip SMA hastası olan ve 6 aydan (180 gün) küçük olup SMN1 egzon 7 veya 8’de silinme ya da nokta mutasyonu bulunan, 1 veya 2 SMN2 kopya genine sahip hastalar kaydolmuştur.

Bu ilaç denemesine katılan hastalara onasemnogene abeparvovec damardan ve tek seferlik olacak biçinde uygulanmıştır. (1·1 × 1014 vektör genomu [vg]/kg). Hastaların takibi uygulamadan sonraki 7. günde başlayarak dört hafta boyunca haftalık değerlendirmeler, ardından çalışmanın bitimine kadar aylık kontroller şeklinde olmuştur (Çalışma, hastanın 18 aylık olması veya denemeden erkenden çıkması halinde bitmektedir).

Birincil sonuç Dünya Sağlık Örgütü Çok-Merkezli Gelişme Referansı Çalışması’nın belirlediği şekilde en az 10 saniye boyunca bağımsız oturma olarak belirlenmiştir ve 18 aylık olana kadarki herhangi bir kontrol görüşmesinde incelenmiştir. İlacın etkisi PNCR doğal seyir verilerine göre kıyaslanmıştır. Bu ilaç denemesi Amerikan klinik denemeler sitesinde NCT0346189 koduyla kayıtlıdır.

Bulgular

16 Ağustos 2018 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında 41 hasta değerlendirilmiştir. 33 hastadan 32’si çalışmaya kaydolmuş ve tamamlamıştır. İlaç uygulandığındaki ortalama yaşları 4,1 aylık idi ve bunların 14’ü (%44) 10 saniyelik bağımsız oturma aşamasına ilk 18 ay çinde gelebilmişti (Hastanın tedavi görmediği SMA’nın doğal seyrine dair çalışmalarda 23 hastadan hiçbiri bu noktaya gelememişti). Yine bu 32 hastanın 31’i, 14 aylık olduğunda kalıcı solunum desteğine ihtiyaç duymadan hayatını sürdürebildi. PNCR doğal seyir çalışmasında bu değer 23’te 6 idi. 33 hastadan 32’si olumsuz bir gelişme yaşamıştı; bunlardan 6’sı (%18) ciddi idi.

En çok görülen yan etkiler ateş (22/33), üst solunum yolu enfeksiyonu (11/33) ve yüksek ALT enzim değeri (9/33) olmuştu. Bu çalışmanın süresi içerisinde katılan SMA hastası bebeklerden biri vefat etti. Bunun ilaçla ilgili olmadığı ve solunum yolu enfeksiyonu neticesinde ortaya çıkan hipoksik-iskemik beyin hasarından kaynaklandığı belirlendi.

Sonuç

STR1VE-EU adlı deneme Zolgensma’nın hastalığın belirtisini taşımakta olan 1. tip SMA hastalarında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Yeni bir yan etki tespit edilmemiştir; fakat uzun vadeli güvenilirliği ortaya koymak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu molekülün fayda-risk profili, ciddi belirtiler göstermekte olanları da içeren hasta topluluğu için olumlu yönde olmuştur.

Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan sayfanın / haberin tüm hakları SMA Benimle Yürü Derneği’ne aittir. Kaynak gösterilse veya aktif bir bağlantı verilse dahi sayfanın / haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.