SMA Tip 2 ve Tip 3’te Risdiplam – SUNFISH Çalışması Bölüm 1


SMA Tip2 ve Tip3 hastalarında SUNFISH isimli Risdiplam klinik çalışması hakkında olan, türkçe çevirisi “Tip 2 ve 3 spinal musküler atrofide risdiplam: randomize, plasebo kontrollü, doz bulma denemesi ardından 24 aylık tedavi” başlıklı yeni tarihli bilimsel yayına göre,

  • SUNFISH çalışmasına 2-25 yaşları arasında SMA Tip2 ve Tip3 hastaları (51 kişi) katıldı.
  • SUNFISH Bölüm 1’de, Bölüm 2’de kullanılacak olan doza, 20 kg ve üstü hastalar için 5 mg, 20 kg’dan daha hafif hastalar için ise 0.25 mg/kg olarak karar verildi.
  • Çalışmada hem plasebo, hem de risdiplam söz konusuydu.
  • Değerlendirilen doz seviyelerinde güvenlik problemi görülmedi.
  • Kandaki SMN proteini seviyesi, doza bağlı artış gösterdi. Makalenin özet bölümünde ilgili bölümün çevirisi: “Kandaki SMN proteininde doza bağlı bir artış gözlendi; en yüksek doz seviyesinde tedavi başlangıcından sonraki 4 hafta içinde medyan iki kat artış elde edildi. SMN proteinindeki artış, 24 aylık tedavi boyunca sürdürülmüştür.” şeklindedir.
  • Motor fonksiyonlarda iyileşme ve stabilizasyonlar görülmüştür.

Plasebo: İlaçların etkinliğini görmek için yapılan çalışmalarda ilaç gibi gözüken ama ilaç olmayan, zararsız madde.

Kaynak: Risdiplam in Types 2 and 3 spinal muscular atrophy: a randomised, placebo-controlled, dose-finding trial followed by 24 months of treatment