Roche, Evrysdi (Risdiplam) için Jewelfish Denemesinin Verileri Yayınladı

Daha önce tedavi görmüş spinal musküler atrofi (SMA) olan hastalarında şimdiye kadar yapılmış en büyük denemede Roche’un Evrysdi’si için pozitif yeni veriler

12 Ekim 2022

  • Yeni iki yıllık Evrysdi verileri , ölümcül olabilen ilerleyici bir nöromusküler hastalık olan SMA hastası kişilerde motor fonksiyonun iyileşmesini veya korunmasını göstermektedir.
  • JEWELFISH çalışması, bir SMA çalışmasında şimdiye kadar incelenen en geniş ve en çeşitli hasta popülasyonunu kaydetti.
  • Daha önceki denemelerde görülenlerle tutarlı daha uzun vadeli güvenlik verileri ve düşük çalışma bırakma oranı
  • Evrysdi, bugüne kadar dünya çapında tedavi edilen 7.000’den fazla hasta ile bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde etkinliğini kanıtlamıştır.

Basel, 12 Ekim 2022- Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) bugün, çalışmaya kayıt sırasında 6 ay ile 60 yaş arasındaki Tip 1, 2 veya 3 SMA hastası kişilerde Evrysdi®’yi (risdiplam) değerlendiren JEWELFISH çalışmasından alınan iki yıllık yeni verileri duyurdu. Hastalar daha önce nusinersen (Spinraza (R) ) veya onasemnogene abeparvovec (Zolgensma (R) ) dahil olmak üzere diğer onaylanmış veya araştırma aşamasındaki SMA hedefli tedavilerle tedavi edilmişti. Veriler, Evrysdi’nin motor fonksiyonunu iyileştirdiğini veya koruduğunu ve SMN protein seviyelerinde hızlı artışlara yol açtığını ve SMN proteini seviyesini 2 yıllık tedaviden sonra da sürdürdüğünü gösterdi. Bu veriler , 11-15 Ekim 2022 tarihlerinde 27. World Muscle Society (WMS) kongresinde sunulacaktır.

Nöroloji ve Pediatri Bölümü Profesörü Dr. Claudia Chiriboga, “Daha önce tedavi görmüş hastalarda şimdiye kadar yapılmış en büyük JEWELFISH çalışmasında gördüğümüz tutarlı güvenlik profili ve keşif etkinliği, Evrysdi’yi SMA popülasyonları arasında anlamlı bir tedavi seçeneği olarak güçlendiriyor” dedi. “Bulgular, daha önce tedavi görmüş, ihtiyacı olan hastalar için tedavi kararları verirken güvenimize katkıda bulunuyor.”

JEWELFISH çalışması, bir SMA çalışmasında şimdiye kadar incelenen en geniş ve en çeşitli hasta popülasyonunu kaydetti. Kaydedilen 174 kişiden %36’sı (n=63) yetişkindi, %63’ü (n=105) Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) başlangıçta 10’un altındaydı, yani hastalıkları çok şiddetliydi ve %83 (n=139) skolyoz hastasıydı. Kaydedilenlerin yüzde kırk dördü (n=76) daha önce nusinersen (Spinraza), %41’i (n=71) olesoxime*, %8’i (n=14) onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) ve %7’si ( n=13) RG7800* ile tedavi edilmişti.

SMA hastası kişiler, yeterince survival motor neuron (SMN) proteini üretemezler, bu da zayıflatıcı ve potansiyel olarak ölümcül kas zayıflığına yol açar. Çalışma, Evrysdi’nin önceki tedaviden bağımsız olarak tüm hasta gruplarında 4 haftalık tedaviden sonra başlangıca kıyasla medyan SMN protein seviyelerinde iki kat artışa yol açtığını gösterdi. 4 haftalık tedaviden sonra elde edilen SMN protein seviyeleri iki yıldan fazla bir süre korunmuştur.

Keşfedici etkinlik son noktaları aracılığıyla gözlemlenen çalışma, aynı zamanda, tedavi edilmemiş hastalarda SMA’nın doğal öyküsü ile karşılaştırıldığında, Motor Fonksiyon Ölçütü 32 (MFM-32), Revize Üst Ekstremite Modülü (RULM) ve HFMSE toplam puanlarında başlangıca göre değişiklikle ölçüldüğü üzere iki yıllık tedavide motor fonksiyonun korunmasının sürdürüldüğünü ileri sürmektedir.  Hasta savunuculuğu grubu SMA Europe tarafından yakın zamanda yürütülen bir ankette, SMA hastası kişilerin %96’sından fazlası, tedavi beklentileri açısından hastalık stabilizasyonunu ilerleme olarak gördü.

Roche’un Baş Tıbbi Sorumlusu ve Global Ürünler Başkanı Doktor Levi Garraway, “Bu önemli veriler, daha önce bir SMA hedefleme tedavisi ile tedavi edilen geniş, gerçek dünya popülasyonunda Evrysdi’nin güvenliğini ve etkinliğini göstermektedir” dedi. “JEWELFISH’e kayıtlı olanlar çok şiddetli hastalığa sahipti ve %80’den fazlasında skolyoz vardı, bu nedenle motor fonksiyonun korunması – özellikle ilerleyici bir hastalık için – potansiyel olarak yaşamı değiştirebilir.”

JEWELFISH’te Evrysdi tedavisi ile gözlemlenen genel advers olay (AE) ve ciddi advers olay (SAE) profilleri, altta yatan hastalığı yansıtıyordu.  AE’lerin oranı, birinci ve ikinci 6 aylık dönem arasında %50’den fazla azaldı ve daha sonra sabit kaldı.  Pnömoni de dahil olmak üzere SAE’lerin oranı 24 aylık dönem boyunca azaldı ve ikinci yılda toplamda %50’den fazla bir azalma oldu.  En yaygın yan etkiler (tüm hastaların ≥ %12’sinde rapor edilmiştir: n=173) ateş (%24), üst solunum yolu enfeksiyonu (%21), baş ağrısı (%18), nazofarenjit (%16), ishal (%14), mide bulantısı (%13) ve öksürük (%12) idi.  En yaygın SAE’ler (tüm hastaların >%2’sinden azında rapor edilmiştir) pnömoni (%3) solunum yetmezliği (%2), solunum sıkıntısı (%2), alt solunum yolu enfeksiyonu (%2) ve üst solunum yolu enfeksiyonudur (%2). En yaygın AE’ler/SAE’ler, diğer üç çalışmamızda daha önce tedavi görmemiş hastalarda gözlenenlerle tutarlıydı. 24 aylık dönem boyunca yıllık %5’lik bir oranla, çalışmayı bırakma oranlarının düşük olduğu gözlemlendi.

Roche, SMA Foundation ve PTC Therapeutics ile yapılan işbirliğinin bir parçası olarak Evrysdi’nin klinik gelişimine öncülük etmektedir.
*RG7800 ve olesoxime, artık SMA hastaları için araştırma amaçlı tedaviler olarak geliştirilmemektedir

Kaynak: Positive new data for Roche’s Evrysdi in largest trial ever undertaken in patients with previously-treated spinal muscular atrophy (SMA)