Biogen Spinraza’nın Devam Eden Denemeleriyle İlgili Bir Açıklama Yayınladı

Biogen şirketi Spinraza’nın devam eden denemeleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Şirketin açıklamasında, öncelikle sağlık sistemi yöneticileri, kurumlar ve doktorlarla birlikte çalışarak Spinraza’nın Covid-109 salgını döneminde hastalara uygulanmasındaki gecikmeler konusunda ne yapılabileceğinin araştırıldığı belirtiliyor.

Açıklamaya göre Spinraza ile ilgili son dönemdeki çalışmaların köşetaşları şunlar:

  • Spinraza ile ilgili gitgide gelişen verilere dayanarak, bugüne kadar en çok sayıda yetişkin hastanın katıldığı, gerçek hastalarla yürütülmüş olan bağımsız bir uygulamanın sonuçlarını içeren makale The Lancet Neurology adlı dergide yayınlandı.
  • Bu çalışmada, akademisyenler ortalama HFMSE puanlarında başlangıca kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme olduğu sonucuna varmışlardır (6 ay sonunda 1.73 puan (n=124), 10 ay sonunda 2.58 (n=92), ve 14 ay sonunda 3.12 (n=57)). Ayrıca hastaların oranı açısından bakıldığında da 6., 10. ve 14. ayın sonunda sırasıyla hastaların %28, % 35 ve %40’ında motor kabiliyetlerinde klinik olarak anlamlı (en az 3 puanlık artış) iyileşme görülmüştür.
  • Devote kod adlı denemede ilk hasta kaydedildi. Dünya çapında yürütülecek bu ilaç denemesinde Spinraza’nın SMA hastaları için şu anda onaylanmış olan dozundan daha yüksek bir dozda verilmesi ve daha fazla etkili olup olmadığının değerlendirilmesi planlanıyor.
  • Öte yandan SMA tedavilerinde belirti göstermeyen hastaların dahil edildiği ilk çalışma olan Nurture kod adlı denemenin süresi üç yıl daha uzatılarak toplamda sekiz yıllık bir çalışma haline getirildi.

Yazının orijinalini okumak için tıklayınız. (İçeriğin dili İngilizcedir.)