Zolgensma Presemptomatik SMA’da Bulber Fonksiyonuna %100 Yanıt Veriyor

Özet:

Yapılan post-hoc analize göre, presemptomatik Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarında onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) tedavisi, çocukların yutma, oral beslenme ve hava yolu koruma alanlarında başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamıştır. Analizde, Zolgensma tedavisi alan çocukların tipik gelişimle uyumlu olarak bulber fonksiyonunu ve motor kilometre taşlarını başarıyla gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, Minnesota Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından 2023 MDA Klinik ve Bilimsel Konferansı’nda sunulmuştur. Zolgensma tedavisinin presemptomatik SMA hastalarında bulber fonksiyonunun korunması ve stabilizasyonu sağladığı ve erken müdahalenin motor kazanımlar ve bedensel büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.

 

Makale Çevirisi:

Analize dahil edilen tüm çocuklar yutma, oral beslenme ve hava yolu korumada başarılı sonuçlar elde etti.

Presemptomatik Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası olan tüm çocuklar onasemnogene abeparvovec (Zolgensma; Novartis) faz 3 SPR1NT çalışmasında (NCT03505099), yeni bir post-hoc (İkili Karşılaştırma Testleri) analizine göre, tipik gelişimle tutarlı olarak başarılı bulber fonksiyonu ve motor kilometre taşlarına ulaştı.

Yeni veriler, 19-22 Mart’ta Dallas, Teksas’ta düzenlenen 2023 Kas Distrofisi Derneği (MDA) Klinik ve Bilimsel Konferansı’nda, Minnesota Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan Katlyn E. McGratton tarafından sunuldu.

McGratton ve meslektaşları posterlerinde, “Bu post-hoc analizler, Zolgensma ile tedavi edilen presemptomatik SMA hastası çocukların, tam oral beslenmenin elde edildiği ve yutma bozukluğu, aspirasyon veya aspirasyon pnömonisi kanıtı içermeyen bulber fonksiyonun başarılı bir şekilde elde edildiğini temsil eden kompozit sonlanım noktasının tüm bileşenlerini karşıladığını gösterdi” diye yazdılar.

Araştırmacılar, bulber fonksiyonunun temel bileşenlerini temsil etmek için yutma, beslenme alımı ve hava yolu korumasının son noktalarını seçtiler ve bu maddeleri analizde ayrı ayrı ve birlikte değerlendirdiler. Yutma, taramada klinik muayene ile her 6 ayda bir ve çalışmanın sonunda; beslenme alımı çalışma sonunda ebeveyn raporu veya bakıcı gözlemi ile; hava yolu koruması, aspirasyon veya aspirasyon pnömonisi ile ilgili yan etki ya da olumsuz olayların oranı ile değerlendirildi.

Analize dahil edilen 29 çocuktan 14’ünde 2 SMN2 kopyası ve 15’inde 3 kopya vardı. SMA tanısında 2 kopyalı grubun yaş ortalaması 7.2 gün (standart sapma [SD], 4.8; medyan, 8.0; aralık, 1-14) ve 3 kopyalı grubun yaş ortalaması 9.9 gün idi (SD, 7.69; medyan, 8.0; aralık, 2-26).

Zolgensma uygulamasında, 2 kopyalı grubun yaş ortalaması 20.6 gün (SD, 7.9; medyan, 21.0; aralık, 8-24) ve 3 kopyalı grubun yaş ortalaması 28.7 gündür (SD, 11.68; medyan, 32.0; aralık, 9-43) idi.

Post-hoc analizler, SMA hastası presemptomatik tedavi edilen çocukların %100’ünün kompozit olarak, oral beslenme, yutma ve hava yolu koruma bireysel hedefleri olarak tanımlanmış bulber fonksiyonuna ulaştığını göstermiştir. Buna karşılık, faz 1 START (NCT02122952) ve faz 3 STR1VE-US (NCT03306277) ve STR1VE-EU (NCT03461289) çalışmalarının bir önceki analizi, semptomatik SMA hastası tedavi edilen hastaların% 75’inin bulbar fonksiyonunun kompozit son noktasına ulaştığını ve tüm hastalar tarafından bireysel bir sonuca ulaşılmadığını göstermiştir. SPR1NT çalışmasındaki tüm çocuklar, Zolgensma tedavisinin motor ve bulber fonksiyon sonuçları üzerindeki idame ettirilebilirliğini daha iyi değerlendirmek için uzun süreli bir uzatma çalışmasına kaydedilmektedir.

McGratton ve meslektaşları, “Presemptomatik fazda Zolgensma ile erken müdahale, disiplinlerarası yönetim ile birlikte, motor kazanımların ve bedensel büyümenin yanı sıra SMA hastası presemptomatik hastalar için bulber fonksiyonunun korunmasını ve stabilizasyonunu sağlar” dediler.

Çeviri: Fatih Kaygısız

Kaynak: Zolgensma Yields 100% Bulbar Function Response in Presymptomatic SMA