SMA Hastalığı ve İlaç Talebi TBMM Genel Kurulu’nda da Gündeme Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu sabah bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesi gündemiyle toplandı.

Oturumda söz alan milletvekillerinden Sağlık Bakanlığı’na dair görüş, eleştiri ve sorularını iletenlerden bazıları SMA hastalığını ve ilaca erişim konusunu da gündeme getirdiler. SMA alanında söylenenler kısaca şöyle:

İLYAS ŞEKER (AKP, Kocaeli): SMA hastalarıyla ilgili Bakanlık ne tür çalışmalar yapıyor?

SEMRA GÜZEL (HDP, Diyarbakır): Türkiye’de çok sayıda SMA hastası çocuk devletin temin etmesi gereken ilaçlara erişemediği için yaşamdan kopuyor. AKP’li bir bakan da “İlacın maliyeti ağır, karşılayamıyoruz.” diyor.

GAMZE TAŞCIER (CHP, Ankara): SMA hastalarına yıllardır ilaç yok.

Gün boyu süren Genel Kurul görüşmelerinin tutanağının tamamını okumak için tıklayınız.

Öncelikle söz alarak konuyu gündeme getiren sayın milletvekillerimize konuyu takip ettikleri ve TBMM gündemine taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Buna ilaveten bu konunun kamuoyunun ve Meclisin gündeminde kalmasının SMA Benimle Yürü Derneği’nin ve ailelerimizin devamlı çabalarının bir neticesi olduğunu unutmayarak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bildiririz.