SMA Hastalarının Evde Fizik Tedavi Görmesinin Önü Açıldı

Evde fizik tedavi görme imkânı bütün engelliler olduğu gibi SMA hastaları için de büyük önem taşıyor.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte engelli hastaların özel öğretim merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan evlerinde fizik tedavi görmelerinin önü yeniden açıldı.

Söz konusu yönetmeliğin SMA hastalarını ilgilendiren bölümü şöyle:

(10) Yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla en az % 20 oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlara gidemeyecek durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek eğitimi için kamera kaydı aranmaz. Aylık olarak düzenlenen “Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı” bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır.

Bu konuda 1 yılı aşkın süredir yaşanan mağduriyet bugünkü yönetmelikle birlikte giderilmiş oldu.

Sürecin ayrıntıları henüz belli değil. Açıklığa kavuştukça paylaşacağız.

SMA Benimle Yürü Derneği olarak SMA hastalarıyla ilgili bütün konuların olduğu gibi bunun da sürekli takipçisi olmuştuk. Yapılan bu yeni düzenlemeden dolayı memnuniyet duyuyoruz.

Konuyla ilgili yönetmeliği okumak için tıklayınız.