SMA Benimle Yürü Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

Spinal Müsküler Atrofi Benimle Yürü Derneği’nin 1. Olağanüstü Genel Kurulunun, 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 19:00’da Dernek Merkezi’nde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 19:00’da yine Dernek Merkezi’nde nisapsız olarak yapılmasına, toplantının derneğin resmi web adresinden (www.smabenimleyuru.org.tr) bildirilerek duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulun gündemi aşağıda verilmiştir.

SMA Benimle Yürü Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi


1- Açılış ve Yoklamanın yapılması

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

6- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7- 2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

9- Temenni ve dileklerin alınması

10- Kapanış