Nusinersen Devote İlaç Denemesinin Tasarımı ve A Bölümünün Sonuçları


Arka plan: Farmakokinetik/farmakodinamik modelleme, onaylanmış 12 mg’lik dozdan daha yüksek bir doz Nusinersenin klinik olarak anlamlı bir etkinlik artışıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Amaç: Burada, Nusinersenin yüksek dozunun güvenilirliği, tolere edilebilirliği ve etkinliğini değerlendiren 3 bölümden oluşan DEVOTE (NCT04089566) klinik çalışmasının tasarımını ve ilk A bölümü’ndeki sonuçları tanımlamaktayız.

Yöntemler: DEVOTE çalışması A bölümü, daha yüksek bir Nusinersen dozunun güvenilirliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirirken, B Bölümü randomize, çift kör bir tasarımla etkinliği değerlendirir ve C Bölümü, 12 mg dozdan daha yüksek dozlara geçen katılımcıların güvenilirlik ve tolere edilebilirliklerini değerlendirir.

Sonuçlar: DEVOTE çalışmasının tamamlanan A bölümü’nde, 6 yaşından 12.6 yaşına kadar olan tüm 6 kayıtlı katılımcı çalışmayı tamamladı. Dört katılımcı, tedaviyle ortaya çıkan advers olaylar (TEAE’ler) yaşadı, bunların çoğu hafifti. Baş ağrısı, ağrı, titreme, kusma ve parestezi gibi yaygın TEAE’ler, lomber ponksiyon işlemiyle ilişkilendirildi. Klinik veya laboratuvar parametreleriyle ilgili güvenlik endişesi bulunmadı. Beyin omurilik sıvısındaki Nusinersen seviyeleri, daha yüksek nusinersen dozu için modellenen tahminlerin aralığındaydı. A bölümü, etkinlik değerlendirmesi için tasarlanmamış olsa da, çoğu katılımcı motor fonksiyonda stabilizasyon veya iyileşme gösterdi. DEVOTE’nin B ve C bölümleri ise devam etmektedir.

Sonuç: DEVOTE çalışmasının A bölümü’nden elde edilen bulgular, Nusinersenin yüksek dozunun daha fazla geliştirilmesini desteklemektedir.

Kaynak: DEVOTE Study Exploring Higher Dose of Nusinersen in Spinal Muscular Atrophy: Study Design and Part A Results /