Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Klinik Araştırmalar Yönetmeliği Yenilendi

Yenilenen Klinik Araştırmalar Yönetmeliği 9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tam adı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” olan bu mevzuat ile uluslararası anlaşmalar ile iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Not: Bu yönetmelik SMA ve benzeri hastalıklar için geliştirilen ilaçların insanlar üzerinde yapılan denemelerine dair klinik araştırmalarını kapsamıyor.

Yönetmeliği okumak için tıklayınız.