Apitegromab’ın SMA Tip 2 ve 3 Hastalarında Güvenilirliği ve Etkinliği: Faz 2 TOPAZ Çalışması

Scholar Rock şirketinin SMA hastaları için geliştirdiği Apitegromab’ın Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarında güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili TOPAZ klinik çalışmasının Faz 2 adımına göre bazı sonuçlar yayınlandı. Bu sonuçlara göre;

Araştırma, 2-21 yaş arasındaki katılımcıları içeren üç farklı grupta yapılmıştır. Sonuçlar, Apitegromab’ın daha sonra başlayan Tip 2 ve 3 SMA hastalığına sahip katılımcılarda motor fonksiyonlarının iyileşmesine yol açtığını göstermektedir. Bu sonuçlar, Apitegromab’ın SMA tedavisindeki potansiyelini desteklemekte olup, gelecekte plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmasını gerektirebileceğine dair görüşler ortaya çıkmıştır. Bilimsel yayının çevrilmiş halini aşağıdan okuyabilirsiniz.

Arka plan ve amaçlar: Şu anda Spinal Musküler Atrofi (SMA) için onaylanmış tedaviler, dejeneratif seyri tersine çevirir ve daha iyi fonksiyonel sonuçlara yol açar, ancak mevcut nörodejenerasyon’dan kaynaklanan bozuklukları ele almaz. Apitegromab, araştırma aşamasında olan tamamen insan kökenli bir monoklonal antikor olup, iskelet kası büyümesinin negatif düzenleyicisi olan miyostatinin aktivasyonunu inhibe ederek kas kütlesini korur. Faz 2 TOPAZ çalışması, later-onset tip 2 ve tip 3 SMA hastalarında apitegromabın güvenilirliğini ve etkinliğini değerlendirmiştir.

Yöntemler: Bu çalışmada, gelecekteki çalışmalar için potansiyel anlamlı uygunluk ve tedavi rejimi kombinasyonlarını araştırmak amacıyla tasarlanmış olup, 2-21 yaşları arasındaki katılımcılar 12 ay boyunca her 4 haftada bir IV (damar yolu ile) Apitegromab infüzyonu aldılar. Katılımcılar üç farklı gruptan birinde yer aldılar.

Grup (Kohort) 1, yürüyebilen 5-21 yaş arası katılımcıları iki gruba (Apitegromab 20 mg/kg tek başına veya Nusinersen ile birlikte) ayırdı; Grup (Kohort) 2, yürüyemeyen 5-21 yaş arası katılımcıları apitegromab 20 mg/kg ile birlikte Nusinersen ile değerlendirdi; ve Grup (Kohort) 3, ≥2 yaşındaki genç katılımcılarda Nusinersen ile kombine edilen 2 randomize Apitegromab dozunu (2 ve 20 mg/kg) kör olarak değerlendirdi. Birincil etkililik ölçüsü, her grup için uygun olan Hammersmith Fonksiyonel Motor Ölçeği versiyonu kullanılarak başlangıca göre ortalama değişiklikti. Veriler, önceden tanımlanmış kohorta özgü birincil etkililik son noktaları için başlangıca göre ortalama değişiklik için 2 taraflı %5 tip 1 hata içeren eşleştirilmiş bir t testi kullanılarak analiz edildi.

Sonuçlar: Elli sekiz katılımcı (ortalama yaş 9,4 yıl) Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki 16 deneme merkezine kaydoldu. Katılımcılar, 3 deneme grubundan herhangi birine kaydolmadan önce ortalama 25,9 ay boyunca nusinersen tedavisi görmüştü. 12. ayda, Hammersmith ölçeği skorunda başlangıca göre ortalama değişiklik, grup 1’de -0.3 puan (95% CI -2.1 ila 1.4) (n = 23), grup 2’de 0.6 puan (-1.4 ila 2.7) (n = 15) ve grup 3’te (n = 20), ortalama skorlar 2 mg/kg (n = 8) ve 20 mg/kg (n = 9) kolları için sırasıyla 5,3 (-1,5 ila 12,2) ve 7,1 (1,8 ila 12,5) idi. Tedaviyle ortaya çıkan en sık bildirilen 5 advers olay baş ağrısı (%24,1), ateş (%22,4), üst solunum yolu enfeksiyonu (%22,4), öksürük (%22,4) ve nazofarenjit (%20,7) idi. Hiçbir ölüm veya ciddi yan etki bildirilmedi.

Tartışma: Apitegromab, daha sonra başlayan tip 2 ve 3 SMA’ya sahip katılımcılarda motor fonksiyonlarının iyileşmesine yol açtı. Bu sonuçlar, SMA hastası katılımcılarda Apitegromab’ın randomize, plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmasını desteklemektedir.

Deneme kayıt bilgileri: Bu deneme ClinicalTrials.gov’a (NCT03921528) kayıtlıdır.

Kaynak: Safety and Efficacy of Apitegromab in Patients With Spinal Muscular Atrophy Types 2 and 3: The Phase 2 TOPAZ Study