Zolgensma İçin Yayınlanan “SMA için Gen Terapisi: Umut ve Temkin” Makalesinin Özet Çevirisi

Gen Terapisi

The Lancet Neurology dergisinde, John W. Day ve çalışma arkadaşları tarafından STR1VE adlı ilaç denemesinin sonuçlarını içeren bir makale yayınlandı. Bu 3. faz denemede ticari adı Zolgensma olan onasemnogene abeparvovec, 22 tane 1. tip SMA hastasına açık etiketli bir şekilde uygulandı. Makalenin ana hatları şunlar:

 • Çalışmaya katılan 1. tip SMA hastaları homozigot SMN1 silinmeye ve SMN2 geninin 2 kopyasına sahiptirler.
 • Bu çalışmanın sonuçları 1. tip SMA hastalığı için onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği için daha fazla kanıt sağlamıştır.
 • 22 hastadan 13’ü (%59) 18. aya geldiklerinde 30 saniye veya daha fazla bağımsız oturabilmektedir. Makalede, çalışmada tanımlanan “gelişme kabiliyeti”nin ikincil sonlanım noktası olarak oldukça ilginç olduğu geçiyor. Bu gelişme kabiliyeti, yutma fonksiyonu, beslenme desteği, kilo koruması gibi faktörler olarak tanımlanıyor ancak nasıl değerlendirildikleri hakkında bir eksiklik söz konusu ve bu çalışma sonuçlarını zayıflatmakta.                        
 • Çalışma sonuçlarının SMA’nın doğal seyri düşünüldüğünde olumlu olduğu görülmektedir. Buna karşılık STR1VE çalışmasının çok az katılımcısı vardır ve etik unsurlar sebebiyle çalışma açık etiketli yapılmıştır. Bunun anlamı, denemede plasebo kullanılmadı demektir, yani tüm katılımcılar ilaç aldılar ve çalışma sonuçları SMA’nın doğal seyrine dair verilerle karşılaştırıldı. Ama bu doğal seyirdeki hastalarla, çalışmadaki hastalar arasında tedavi almadan önceki durumları bakımından farklılık söz konusudur Doğal seyirdeki hasta grubu tedaviden önce daha kötü durumdadır. Dolayısıyla, bu durum, sonuçları olduğundan fazla değerli göstermiş olabilme ihtimaline sahiptir.
 • Motor nöron kaybı geri dönüşümsüz olduğu, kan beyin bariyeri geçirgenliğinin büyüdükçe azalması sebebiyle, hastanın tedaviye cevabı, hastalığın başlangıç zamanına, hastalıkla geçirilen süre ve tedavi başlandığında hastanın durumuna, motor fonksiyonlarına, birçok farklı faktöre göre değişmekte.
 • Yenidoğan taraması oldukça önemlidir.
 • Sosyal medyadaki bireysel hastalardaki sonuçlar, spinal musküler atrofide gen tedavisine dair beklentileri artırdığından sonuçlar dikkatli tartışılmalıdır. 2 yaşından büyük veya 13.5 kilodan fazla hastalarda gen tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği ispatlanmamıştır.
 • Gen tedavisi ömürde sadece bir kez uygulanabilir çünkü kullanılan vektör bir virüstür ve vücutta buna karşı antikor gelişmektedir.
 • İnsan denemelerine geçmeden önce laboratuvar ortamında yapılan denemelere “preklinik” / klinik öncesi çalışmalar denilmektedir. Zolgensma’da klinik öncesi çalışmalar, “transgen”in bölünmeyen kalıcı ekspresyonunu gösterse de, 1. tip SMA hastalarında bunun kalıcı olup olmayacağı bilinmemektedir.

Notlar

 • Makalenin yazarı olan Prof. Dr. Natalie Goemens, Belçika’dali Leuvens Üniversite Hastanesi’nde pediatrik nöroloji bölüm başkanıdır.
 • Bu yazı, makalenin çevirisinin özetidir. Kaynakta belirtilen bağlantıdan orijinal makaleye gidilebilir.
 • Spinal Musküler Atrofi için gen terapisi: Umut ve Temkin
 • Goemans N. “Gene therapy for spinal muscular atrophy: hope and caution” Lancet Neurology. 2021 Apr;20(4):251-252. doi: 10.1016/S1474-4422(21)00071-5. Epub 2021 Mar 17. PMID: 33743228.

Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(21)00071-5/fulltext

Yasal Uyarı: Yayınlanan sayfanın / haberin tüm hakları SMA Benimle Yürü Derneği’ne aittir. Kaynak gösterilse veya aktif bir bağlantı verilse dahi sayfanın / haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.