Yeni Faz 2 TOPAZ Çalışmasının 24 Aylık Verileri Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Olumlu Eğilimler Gösteriyor


Yeni Faz 2 TOPAZ Çalışma Verileri, Tip 2 ve 3 SMA’lı Yürümeyen Hastalar için Apitegromab ile 24 Ay Boyunca Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Olumlu Eğilimler Gösteriyor

Ekim 22, 2022

  • Üçüncül uç nokta verileri, 24 ay boyunca günlük yaşam aktivitelerinde, yorgunlukta ve dayanıklılıkta sürekli iyileşme eğilimlerini gösteriyor.
  • Bu veriler, semptomatik SMA hastaları için yaşam kalitesi ölçümlerinde sürekli iyileşme potansiyelini gösteriyor ve Apitegromab’ın olası kalıcı etkilerine dair daha fazla kanıt sunuyor.

 

CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Oct. 22, 2022– Protein büyüme faktörlerinin temel bir rol oynadığı ciddi hastalıkların tedavisine odaklanan bir Faz 3, klinik aşamalı biyofarmasötik şirketi olan Scholar Rock, bugün, SMN hedefli bir tedavi alan Tip 2 ve 3 spinal müsküler atrofisi (SMA) olan, yürüyemeyen hastalarda apitegromab ile stabilizasyon veya sürekli iyileşme olduğunu gösteren 24 aylık tedaviden sonra hasta sonuçlarını değerlendiren Faz 2 TOPAZ deneme uzatma döneminin yeni yaşam kalitesi (QoL) verilerini açıkladı. Veriler bugün Boston Çocuk Hastanesi’nde Baş Nörolog ve Harvard Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Profesörü, Dr. Basil Darras tarafından Barselona, İspanya’daki 3. Uluslararası SMA Bilimsel Kongresi’nde (SMA Europe 2022) bir podyum sunumunda yer aldı).

Scholar Rock’ın CEO’su Dr. Jay Backstrom, “SMA, günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, ancak kas dayanıklılığını artırmak ve yorgunluğu azaltmak gibi yaşam kalitesi önlemlerini iyileştirmeye yönelik potansiyel müdahaleler hakkında sınırlı araştırma var. TOPAZ’ın pozitif verileri, çalışılan hasta popülasyonunda 24 ay boyunca yaşam kalitesi ölçümlerinde sürekli iyileştirmeler olduğunu gösteriyor. Faz 3 SAPPHIRE denemesi ilerledikçe, HFMSE ve RULM gibi daha önce bildirilen motor fonksiyon ölçümleriyle eşlenen bu ek TOPAZ deneme analizleri,  pozitif ve tutarlı sonuçlar vermeye devam ederek, Apitegromab’ı, SMA hastaları için umut verici yeni bir tedavi seçeneği yapıyor” dedi.

TOPAZ denemesi, günlük yaşam aktivitelerini (ADL), yorgunluğu ve kas dayanıklılığını üç üçüncül uç nokta ölçümü ile değerlendirdi:

  • Engellilik Envanteri-Bilgisayar Uyarlanabilir Testinin Pediatrik Değerlendirmesi (PEDI-CAT), pediatrik yetenekleri günlük aktiviteler, hareketlilik ve sosyal biliş olarak üç fonksiyonel alan yoluyla ölçer.
  • Hasta Tarafından Raporlanan Sonuç Ölçümü Bilgi Sistemi (PROMIS), hafif kişisel yorgunluk hislerinden güçten düşürücü ve sürekli bitkinlik hislerine kadar ölçer. Daha düşük puanlar daha az yorgunluğu yansıtır.
  • Bir kas dayanıklılığı ölçüm aracı olan Dayanıklılık Mekik Kutusu ve Blok Testi (ESBBT), eklenen dayanıklılık ölçüsü ile bir hastanın ne kadar hızlı yorulduğunu ölçen değerlendirme. Revize Üst Ekstremite Modülü (RULM) gibi kol motor fonksiyonuna odaklanan sonuç ölçümlerine tamamlayıcı olabilir.

Bu ölçümlerden elde edilen üçüncül uç nokta verileri, 24 ay boyunca sürekli iyileştirme eğilimlerini göstermektedir. Bu veriler, 3. Aşama SAPPHIRE çalışmasında değerlendirilmekte olan terapötik hipotezleri bilgilendirmek için önemlidir. Bu keşif amaçlı yaşam kalitesi veri analizlerinin sınırlamaları, açık etiketli bir çalışmada küçük hasta örneklem boyutlarını içeriyor ve daha fazla araştırma garanti ediliyor. Veriler özel olarak şunları gösteriyor:

  • Yürümeyen Tip 2 hastalarının(beş yaşından önce nusinersen idame tedavisi almaya başlayan iki yaş ve üstü), 24 aylık apitegromab’tan sonra, PEDI-CAT skorlarında, günlük yaşam aktivitelerinde sabitlenme ya da devam eden ilerlemeler başlangıç puanlarında ortalama 3 puan (n=14) artış, PROMIS skorlarında, başlangıca göre yorgunlukta  ortalama 5 puan(n=10) değişim olmuştur.
  • Yürümeyen Tip 2 ve 3 hastaları (Nusinersen idame tedavisini beş yaşında veya daha sonra almaya başlayan beş ila 21 yaş arası), 24 aylık Apitegromab’tan sonra, PEDI-CAT skorlarında, günlük yaşam aktivitelerinde sabitlenme ya da devam eden ilerlemeler başlangıç puanlarında ortalama 0.7 puan (n=8) artış, PROMIS skorlarında, başlangıca göre yorgunlukta  ortalama 3.5 puan(n=2) düşüş olmuştur. Ek olarak, bu hastalar ESBBT aktivitelerindeki ortalama değişime dayalı olarak yorulma ve dayanıklılık ölçümlerinde iyileşme eğilimleri yaşadılar. ESBBT ile iyileştirme eğilimleri, daha önce bildirilen, 24 ay boyunca TOPAZ çalışmasında gözlemlenen RULM puanlarındaki artışlarla tutarlıdır.

Bu bulgular, Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) ve yürüyemeyen Tip 2 ve 3 SMA hastalarında RULM ile ölçülen motor fonksiyonda sürekli ve kalıcı iyileşmeler gösteren TOPAZ denemesinin 24 aylık uzatma periyodundan daha önce bildirilen verileri tamamlamaktadır.

24 aylık tedavi boyunca hiçbir güvenlik riski tespit edilmedi. Advers olayların(yan etkiler) oranı ve şiddeti, altta yatan hasta popülasyonu ve nusinersen tedavisi ile tutarlıydı. Tedaviyle ortaya çıkan en yaygın beş yan etki (TEAE’ler) baş ağrısı, ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük ve nazofarenjit idi. Apitegromab ile ölüm veya ciddi advers reaksiyon gözlenmemiştir. 24 aylık tedavi süresi boyunca toplam 14 ciddi TEAE(Tedaviyle ortaya çıkan yan etkiler) rapor edilmiştir ve bunların tümü ilgili müfettişler tarafından Apitegromab ile ilgisiz olarak değerlendirilmiştir.

24 aylık TOPAZ uzatma süresini tamamlayan 55 hastanın 54’ü 36 aylık uzatma döneminde tedaviye devam etmeyi tercih etti.

Faz 2 TOPAZ Denemesi Hakkında

TOPAZ çalışması, Tip 2 ve 3 SMA’lı hastalarda Apitegromab’ın güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren, açık etiketli, devam eden kanıtsal, açık etiketli Faz 2 çalışmasıdır. Ana tedavi periyodunda, hastalara monoterapi olarak veya onaylanmış bir SMN tedavisi olan nusinersen ile dört haftada bir intravenöz olarak doz verildi. Denemeye, ABD ve Avrupa’da 58 hasta alındı. Ana etkinlik uç noktaları, yürüyen popülasyon için 12 ayda Revize Hammersmith Scale (RHS) skorunda başlangıca göre ortalama değişiklik (Kohort 1) ve yürüyemeyen popülasyon için 12 ayda HFMSE skorunda başlangıca göre ortalama değişiklik (Kohort 2 ve 3). Deneme ayrıca, daha uzun vadeli hasta sonuçlarını değerlendirmek için tasarlanmış çoklu 12 aylık uzatma dönemlerini de içeriyor.

Apitegromab Hakkında

Büyüme faktörlerinin TGFβ süper ailesinin bir üyesi olan miyostatin, esas olarak iskelet kası hücreleri tarafından açığa çıkarılır ve geninin yokluğu, insanlar da dahil olmak üzere birçok hayvan türünde kas kütlesinde ve kuvvetinde bir artış ile ilişkilidir. Scholar Rock, Apitegromab ile miyostatin aktivasyonunun inhibe edilmesinin, SMA’lı hastalarda motor fonksiyonda klinik olarak anlamlı bir iyileşmeyi destekleyebileceğine inanmaktadır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) SMA tedavisi için Fast Track, Yetim İlaç ve Nadir Pediatrik Hastalık tanımlamalarını, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise SMA tedavisi için Apitegromab’a Öncelikli İlaçlar (PRIME) ve Yetim Tıbbi Ürün tanımlamalarını vermiştir. Apitegromab’ın etkinliği ve güvenliği resmiyet kazanmamış ve Apitegromab, FDA veya başka herhangi bir düzenleyici kurum tarafından herhangi bir kullanım için onaylanmamıştır.

Çeviri: Fatih Kaygısız

Kaynak: New Phase 2 TOPAZ Trial Data Indicate Positive Trends in Quality-of-Life Measures Over 24 Months with Apitegromab for Nonambulatory Patients with Types 2 and 3 SMA