TBMM’ne Yurtdışından İlaç Temini İşlemlerini Düzenleyen Yeni Kanun Teklifi Sunuldu

Sağlık sektörüne ilişkin TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine göre, çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin Türk Ecazacıları Birliği’nin (TEB) yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum/kuruluşlarca yurtdışından teminine izin verilmesi öngörülüyor.  Teklife göre, reçeteli olarak şahsi kullanım amaçlı olanların yanı sıra, hastanelerin yurtdışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek.

 

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne” göre; Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum/kuruluş aracılığı ile yurtdışından teminine izin verilmesi öngörülüyor.

 

Mevcut durumda, ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların reçeteli olarak şahsi kullanımı amacıyla, sadece Türk Eczacıları Birliği tarafından yurtdışından temin edilmesine izin veriliyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile birlikte çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum veya kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve TEB aracılığıyla şahsi kullanım maksadıyla reçeteli olarak yurtdışından temin edilebilecek ve doğrudan hastalara verilebilecek.

 

Hastanelerin yurtdışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek. Ancak, temin edilen ilaçlar için yurtdışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde izin/ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulması ve başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ruhsat alınması zorunlu olacak.

 

Yorumumuz

Bu çalışma ile TEB dışında başka kurumların da yurtdışından ilaç getirtmesinin ve piyasaya sunmasının önü açılıyor. Bu kanun teklifinin gerisinde ilaç temin süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme yönünde bir çalışma olduğu anlaşılıyor. Sağlık alanındaki bütün gelişmeleri olduğu gibi bunu da izlemeye devam edeceğiz.