Spinal Musküler Atrofi Yenidoğan Taraması Sonrası Tedavi Algoritması


Her geçen gün yenidoğan taraması ile erken tanı alan SMA hastalarımızın sayısı artmakta. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı algoritmaya göre nasıl bir yol izlememiz gerektiğinin anlatıldığı tabloyu paylaşıyoruz. Detaylar için tabloyu inceleyebilir ve diğer görsellerden bilgi edinebilirsiniz.