SMA Benimle Yürü Derneği 2. Olağan Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

SMA Benimle Yürü Derneği

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14:00’da Subaşı Mahallesi, Kaplan Giray Cad. Akkaya Sk. No:64 Daire: 2 Çatalca/İstanbul adresindeki dernek merkezinde, aşağıda yazılı gündeme göre nisaplı yapılacaktır.

 

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13:00’da aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları ilanen duyurulur.

 

1- Açılış ve yoklama

2- Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması

4- Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası

5- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi

8- Dilekler ve öneriler

9- Kapanış