SMA Benimle Yürü Derneği 2. Olağan Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

SMA Benimle Yürü Derneği

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

 

Derneğimizin ertelenen 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü, 13:00 – 16:00 saatleri arasında Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Blackout (Bolkan Center) A Blok No:211 Kat:1 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıda yazılı gündeme göre nisaplı yapılacaktır.

 

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları ilanen duyurulur.

 

1- Açılış ve yoklama

2- Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması

4- Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası

5- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi

8- Dilekler ve öneriler

9- Kapanış