Kronik Hastalığı Bulunan Kamu Çalışanlarıyla İlgili Genelge Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Covid-19 Salgın Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” başlıklı genelge yayınlandı.

Genelgeye göre kamu çalışanları içinden kronik hastalığı bulunanların izleyeceği yol belirleniyor.

Genelgenin 1. maddesinde sıralanan hastalıklar arasında SMA bulunmuyor. Bu nedenle kamuda çalışan SMA hastalarının genelgenin 4. maddesine göre işlem yapmaları gerektiği görülüyor.

Genelgenin 4. maddesi şöyle:

Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.