Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İkiye Bölündü

21 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ikiye bölündü.

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görev ve yetkileri; sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak olarak belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2018 yılının Temmuz ayında hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde öncekine benzer şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olmaya devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı. Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili olarak görev yapıyordu.