ABD Yönetimi İlaç Fiyatları Konusunda Yeni Bir Düzenleme Hazırlıyor

Amerikan yönetimi Medicare sistemi kapsamında bazı ilaçlara yapılan ödenen fiyatları Avrupa’daki ortalama fiyata indirmeyi planlıyor.

 

Amerikalı ilaç üreticileri bugün başkan Trump ilaç fiyatlarını düşürmeye dönük ilk taktiğini duyurduktan sonra. olumsuz bir gün yaşadılar. Ayrıntısını vermek gerekirse, Trump doktorların uyguladığı ilaçlar için Medicare geri ödemesinin fiyatını belirlerken Avrupa’daki ortalama fiyatı temel almayı planlıyor. Bu ilaçların çoğunluğu pahalı biyolojik (biologics) denen ilaç grubuna dahildir. Öte yandan Avrupa ülkeleri bu ilaçlara genellikle ABD’dekinin yarısını ödemektedirler.

 

Bloomberg sitesinde yayınlanan orijinal haber için tıklayınız.


Haberin Çevirisi

 

Başkan Trump bugün Amerika’daki ilaç fiyatlarına karşı ilk faaliyetini duyurdu, ki bu plan öncelikle devletin Medicare sigorta sistemi içindeki ilaç harcamalarının azalmasına yol açabilir. Ana fikir ABD ile diğer ülkelerdeki ilaç fiyatları arasındaki uçurumu daraltmak.

Plan tamam olmaktan çok uzak ve ilaç sektörünün tepkisinin çok sert olması bekleniyor. Fakat ABD’deki ilaç fiyatlarını aşağı çekmek için bu tür bir hamlenin yapılması gerekiyordu. Bu strateji doktorların uyguladığı ilaçlara odaklanıyor; bu ilaçlar daha yeni, çok pahalı biyolojik tedavilerdir ve kanser, artrit, görme problemi gibi kronik rahatsızlıkları hedefler. Medicare’in ödediği tutarlar Avrupa, Japonya ve Kanada’da ödenenin kabaca iki katıdır. Bu farkı gidermek için Trump yönetimi Medicare ödeme bedelini yurtdışındaki ortalama fiyata endekslemeyi amaçlıyor.

Trump Amerika’daki yüksek ilaç fiyatlarının sebebi olarak diğer ülkelerin sırtına binilmesini (freeloading) gösteriyor ve şöyle diyor: “Onlarca yıldır diğer ülkeler bu sistemi kötüye kullandılar ve Amerikalı hastalar bu yüzden aynı ilaç için çok daha fazla para ödediler.”

 

Amerikan Başkanı bunda haklı gibi görünse de aslında sistemi bozan ABD idi, çünkü aslında ABD içinde yüksek ilaç fiyatlarının devam etmesi istendi.

Önerdiği sisteme göre (teklif edildiği şekliyle hayata geçtiğini varsaysak bile) ABD ilaç fiyatları diğer ülkelerdeki fiyatların bulunduğu yere kadar düşmeyecektir. Üreticiler uyum sağladıkça ABD dışındaki ülkelerdeli ilaç fiyatları artması beklenebilir. Zaten artması da gerekecektir zira küresel kar marjları ve Ar-Ge bütçelerinin korunması gerekecektir. Ama bu sonuç da kesin değil çünkü diğer ülkeler pazarlıkta çok mahirler ve o ülkelerde ABDye kıyasla patent koruma sistemleri çok daha kısa sürelidir. Yani jenerik ilaçlar ve biyobenzerlerden kaynaklanan rekabet çabucak devreye girecek ve fiyatları yine aşağı doğru baskılayacaktır.

 

Trump’ın planı Medicare sistemine bazı avantajlar sağlayacaktır, dış ülkelerdeki alıcıların avantajlarından kırpacak ve ABD için tasarrufa yol açacaktır. Medicare sistemi, 27 tane en önde gelen ilaç için ödediği fiyatı dış ülkelerle denk hale getirse ve bu sırada dış fiyatlar sabit kalsa 8.1 milyar $ tasarruf etmiş olacaktı (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre).

 

Bu teklif Medicare’in doktorlara bu özel ilaçları uygulama karşılığında %6 prim ödeme politikasını da sone erdirecektir. Bu, zaten saçma bir uygulama idi ve doktorların en pahalı tedaviyi tercih etmelerine yol açmaktaydı. Prim yerine sabit fiyatlı bir ödeme yapılacaktır. Bu da kanun teklifindeki iyi bir fikirdir ama şirketlerin buna da tepki göstermesi beklenmektedir (Obama yönetiminin 2016 yılındaki benzer bir çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştı.)

 

Şunu göz önüne alın: Plan henüz tam olarak çalışılmadı. Biraz erken tanıtılıyor, bunun bir sebebi de Cumhuriyetçilerin ara dönem seçimlerinden önce sağlık alanındaki pozisyonlarını güçlendirmektir. Şu haliyle plan ülkenin yarısını kapsayan bir pilot proje ile işletilecek ve 5 yıl içinde bütün ülkeye yayılacaktır. Yayılsa dahi eczanedeki ilaç fiyatları ABD patent sistemi değişmediği müddetçe ve Medicare sistemine pazarlık hakkı verilmediği müddetçe yüksek kalacaktır. Her halükarda Trump’ın bu planı yeni bir döneme ve ilaç fiyatlarını düşürebilecek bir fikre işaret etmektedir.

Yorumumuz

 

Bu düzenlemenin doğal bir sonucu Amerikalı şirketlerin Avrupa’daki satış fiyatlarını yükseltmeleri olabilir. Bunun olmasını elbette istemeyiz çünkü bu değişikliğin Türkiye’ye de olumsuz yansımaları olacaktır.

 

Öte yandan kararın bir diğer sonucu da gelirlerinin azalacağını öngören Amerikalı ilaç şirketlerinin araştırma-geliştirme bütçelerini kısması olabilir. Bu da uzun vadede bütün hastalıklar, bilhassa da nadir hastalıklar için geliştirilecek tedavilerin yoğunluğunun ve kapsamının daralması sonucunu doğuracaktır.

 

Son olarak, bu kanun tekliflerinin kısmen iç siyaset malzemesi olduğunu ve 6 Kasım 2018 tarihindeki seçimlerle de ilgisi bulunduğunu unutmamak gerekir.