Scholar Rock Şirketi Sapphire Adlı 3. Faz Denemesini Başlatıyor

Scholar Rock şirketi, Apitegromab adlı molekülün 2. ve 3. tip SMA hastalarında deneneceği Sapphire adlı 3. faz klinik çalışmasını başlatıyor.

 • Bu 3. faz ilaç denemesi; yürüyüş yetisi olmayan 2. tip ve 3. tip hastaları için apitegromab isimli ilaç adayının SMN tabanlı tedaviye ek olarak kullanımı şeklinde olacaktır. Çalışma rastgele, çift kör ve plasebo kontrollü olacak şekilde yürütülecektir.
 • Bu deneme bir önceki deneme olan TOPAZ’ın olumlu sonuçları doğrultusunda 2-12 yaş aralığındaki  2. ve 3. tip SMA hastalarında ilacın etkilerini ortaya çıkarmak için düzenlenecektir.

Scholar Rock, altyapısında protein gelişimi olan ciddi hastalıklara yoğunlaşmış bir ilaç şirketidir. Miyostatin’in aktivasyonunun seçici bir inhibitörü olan Apitegromab için Sapphire adlı 3. faz ilaç denemesi, SMA hastalarının 2/3’ünü oluşturan 2. ve 3. tip hastalarını kapsayacaktır.

Scholar Rock’ın geçici CEO’su Nagesh Mahanthappa yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“SMN tabanlı tedavilerin kat ettiği bunca gelişmeye rağmen halen hastaların beklentileri tam olarak karşılanamamıştır. İnanıyoruz ki, Apitegromab motor fonksiyonu gelişimine yardımcı olmak için SMN tabanlı tedavilere ek olarak hastaların yaşamlarına dönüştürücü şekilde etki etmek adına potansiyele sahiptir. Apitegromab’ın gelişimine katkıda bulunacak olan bu klinik deneme için heyacan duyuyoruz.”

Sapphire Denemesinin Tasarımı

Sapphire rastgele, çift kör, plasebo kontrollü faz 3 deneme olup, yaşları 2-12 aralığında olup yürüme yetisi bulunmayan 2. ve 3. tip SMA hastası yaklaşık 156 katılımcı ile gerçekleşecektir. Katılımcıların 1/3’ü 10 mg/kg apitegromab, 1/3’ü 20 mg/kg Apitegromab, kalan 1/3’ü ise plasebo (boş ilaç) alacaktır. (Not: ne hastanın ne de araştırmacının kimin hangi ilacı aldığını bilmediği ilaç denemelerine çift-kör denmektedir)

Uygulama 4 haftada 1 damar yolundan yapılacak ve 12 ay boyunca takip edilecektir. SMN tabanlı tedavilerden Nusinersen ya da Risdiplam alan hastalar katılıma uygun görülecektir.

Katılım için diğer önemli koşullar şunlardır:

 • Hastaların hepsi katılım öncesinden SMN tabanlı bir ilaç alıyor olmalıdır, bu tedavilerin kullanım süreleri Risdiplam için en az 6 ay, Nusinersen kullanan hastalar için en az 10 ay olmalıdır.
 • Risdiplam ya da Nusinersen fark etmeksizin, 5 yıldan kısa süredir kullananlar ve 5 yıl ve daha uzun süredir kullananlar olarak SMN tabanlı tedavilerin kullanım süreleri bakımından katılımcılar 2 ana gruba ayrılacaktır.
 • Katılımcılara güvenlik ve etkinlik değerlendirmesi yapılacaktır. Netice olarak HFMSEEde (Hammersmith) yüzde kaçlık bir oranda 3 puan ve üstü artış olduğu, üst uzuvları değerlendirmeye ilişkin RULM ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) hareket gelişim noktaları kriterlerine göre değerlendirmeler yapılacak olup, farmakokinetik, farmakodinamik ve antikor incelemeleri yapılacaktır.
 • Ek olarak, bu çalışma; popülasyonun (2-12 yaş aralığı) yarısının 12 aylık tedavi periyodunda dönemsel olarak tahlil edilmesi için imkân sağlayacaktır.

Etkin grubun dışında 13-21 yaş aralığında yürüme yetisi olmayan 48 adet 2. ve 3. tip SMA hastası da ayrıca değerlendirilecektir. SMN tabanlı bir tedaviye (Nusinersen / Risdiplam) ek olarak bu hasta grubunun 2/3’ü 20 mg/kg Apitegromab, 1/3’ü plasebo alacak olup; Apitegromab’ın yaşça daha büyük bireylerden oluşan bu alt grup için güvenlik, etkinlik ve toleransına dair veriler değerlendirilecektir.

Topaz ismi verilen daha evvelki çalışmaya katılmış ve 12 ay boyunca Apitegromab almış olan 57 hastaya, Apitegromab’ın uzun süreli etkinliğini ve hastalık üzerindeki özelliklerini öğrenebilmek için açık etiketli uzatılmış çalışma için çağrı yapılmıştır. 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle 53 hastadan olumlu yanıt alınmıştır.

Sapphire, ABD ve Avrupa’nın da içinde olduğu 55 merkezde planlanmış olup kayıtlara başlanmıştır. Detaylı bilgi edinmek için www.clinicaltrials.gov sitesi ziyaret edilebilir.

Firmanın pazarlama sorumlusu Dr. Yung Chyung; “Topaz adlı 2. faz çalışmasından elde edilen somut ve müspet sonuçlar bizi Apitegromab’ın tedavi amaçlı olarak değerlendirilmesi bakımından 3. fazdaki Sapphire çalışması için cesaretlendirmiş ve motive etmiştir. Bu çalışma, Topaz’ın sağlam zemini üzerine inşa edilip, SMA hastalarının yaşamlarında pozitif bir dönüşümü amaçlamaktadır.” diyerek çalışma hakkındaki düşüncelerini aktarmıştır.

Topaz’dan Elde Edilen Veriler Sapphire İçin Kilit Rol Oynadı

Sapphire klinik denemesi, 2. faz Topaz çalışmasında ortaya konmuş olan gerçek veriler ışığında 2. ve 3. tip SMA hastaları için geliştirilmiştir. Ana hatları şunlardır.

 • İkinci fazdaki Topaz çalışmasından HFMSE de en çok artışın gözlendiği yürüme yetisi olmayan SMA 2. ve 3. tip hastaları Sapphire çalışmasına katılım sağlayacaktır.
 • Yaş aralığının 2-12 olarak seçilmesi, yine Topaz’ın sonuçlarına göre en çok pozitif etkinin gözlendiği grup olduğu içindir.
 • Sapphire’de aynı Topaz’da olduğu gibi hastaların başlangıç ve bitiş arasındaki HFMSE puanındaki değişimi, etkinlik değerlendirmesi için baz alınacaktır.
 • Sapphire, Topaz’da olduğu gibi 12 ay sürecektir.
 • Sapphire denemesinde; Apitegromab’ın daha önce Topaz’da incenmiş ve bu çalışmadaki düşük doz olan 2 mg/kg’a göre etkinliği kanıtlanmış olan 20 mg/kg dozunun, 2 ile 20 mg/kg arasında olan ve 10 mg/kg şeklinde belirlenen uygulama grupları arasında mukayesesi yapılacaktır. 
 • Çoklu karşılaştırmalarda oluşabilecek 1. tip istatiksel hatanın kontrolü için ilk değerlendirme; 10 mg/kg’lık gruba bir test yapılmaksızın, 20 mg/kg’lık grup ile plasebo grubu arasında olacaktır.

Topaz Çalışmasının Sonuçlarının Analizi

2-12 yaş aralığındaki grubun bir kısmı Nusinersen tedavisine 5 yaşından küçükken başlamış diğer kısmı ise 5 ve daha büyük yaşlarda başlamış olup, bu hastaların her birine 20 mg/kg Apitegromab uygulanmıştır.

12 aylık denemenin neticesinde bu hasta grubuna ait analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.

 • Toplam 16 kişiden oluşan grubun %50 si’ Nusinersen tedavisine 5 yaşından küçükken başlamış, geri kalan yarısı ise 5 veya daha büyük yaşlarda başlamıştır.
 • Tüm hastalar Nusinersen tedavisinde kronik faz olarak adlandırılan ve HFMSE değerlendirme kriterine göre plato değerine ulaşılan tedavi fazının içinde yer almaktadır. (Bu durum Nusinersen için yapılmış olan “Shine” isimli klinik deneme sonuçlarında ortaya konmuştur.)
 • 12 aylık Apitegromab uygulaması sonucunda hastaların HFMSE skorlarındaki ortalama artış değeri 4,4 ‘tür.
 • Yine 12 aylık takip sonunda hastaların %81’inde (16 hastadan 13’ü) HFSME skoru en az 1 puan artmıştır.
 • Hastaların %56’sında (16 hastadan 9’u) HFSME skorunda en az 3 puanlık artış olmuştur.
 • Katılımcılardan yaşça büyük olup Nusinersen tedavisine 5 ve daha büyük yaşlarda başlamış olan hastaların %75’inde (8 hastadan 6’sında) en az 1 puan, %50’sinde (8 hastadan 4’ünde) en az 3 puanlık artış ölçülmüştür.

Apitegromab Hakkında

Apitegromab, Miyostatinin aktive edilmesinin seçici bir engelleyicisi olup, aynı zamanda SMA tedavisinde kullanıma aday olan ve halihazırda etkinliği araştırılan bir üründür. Miyostatin esas olarak iskelet kas hücrelerinin gelişimiyle doğrudan ilgili bir proteindir. Bu proteini üreten genin olmadığı durumlarda farklı hayvan türleri ve insanlarda kas kütlesinde ve gücünde artış olduğu ortaya konmuştur. Scholar Rock firması, miyostanin işleyişinin Apitegromab vasıtasıyla baskılanmasının SMA hastalarının motor gelişimlerini destekleyeceğini düşünmektedir.

FDA (Amerikan ilaç ve Gıda Dairesi) tarafından “hızlı takip”, “yetim ilaç” ile “nadir çocuk hastalığı” önceliği, ayrıca EMA (Avrupa ilaç Ajansı) tarafından “öncelikli ilaç” ve “yetim ilaç” imtiyazı Apitegramab için tanınmıştır.

Apitegromab’ın güvenlik ve etkinliği henüz ortaya konmamış olup, FDA’dan veya dünyadaki herhangi bir kurumdan onay almamıştır.

Yazının orijinalini okumak için tıklayınız (İçeriğin dili İngilizcedir).

Yasal Uyarı: Yayınlanan sayfanın / haberin tüm hakları SMA Benimle Yürü Derneği’ne aittir. Kaynak gösterilse veya aktif bir bağlantı verilse dahi sayfanın / haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.