Hastalığın Belirtilerini Taşımayan (Pre-semptomatik) SMA Hastaları için Nusinersen Nurture Çalışmasının 5 Yıllık Güncellemesi

Giriş/Amaçlar:

NURTURE (NCT02386553), Spinal Musküler Atrofi (SMA) presemptomatik (belirti göstermeyen) aşamasında tedaviye başlayan çocuklarda (iki SMN2 kopyası, n=15; üç SMN2 kopyası, n=10) Nusinersen’in açık etiketli bir çalışmasıdır. Yaklaşık 3 yıl sonra yapılan bir önceki analizde, sağkalım, solunum sonuçları, motor kilometre taşı başarısı ve olumlu bir güvenlik profili üzerinde faydalar görüldü. Ek 2 yıllık takip verileri (veri kesimi: 15 Şubat 2021) rapor edilmiştir.

Yöntemler:
Birincil son nokta, ölüm veya solunum müdahalesine kadar geçen süredir (gün boyunca sürekli olarak ≥7 gün veya trakeostomi ile ≥6 saat/gün). İkincil sonuçlar arasında genel sağkalım, motor fonksiyon ve güvenlik yer almaktadır.

Sonuçlar:
Son ziyarette çocukların median yaşı 4.9 (3.8-5.5) yıl idi. Hiçbir çocuk çalışmadan veya tedaviden ayrılmadı. Hepsi hayattaydı. Önceki veri kesiminden bu yana ek çocuklar, birincil son noktaya göre tanımlanan solunum müdahalesini kullanmadılar. Üç SMN2 kopyası olan çocuklar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tüm motor kilometre taşlarına ulaştı ve normal gelişim zaman çerçevelerine uygun olan bir çocuktaki bir kilometre taşı hariç hepsi gerçekleşti. İki SMN2 kopyasına sahip olan 15 çocuğun tamamı desteksiz oturmayı başardı, 14/15 çocuk yardımla yürüdü ve 13/15 çocuk yalnız yürüdü. Ortalama Hammersmith Fonksiyonel Motor Skala Genişletilmiş (HFMSE) toplam skorları sürekli bir iyileşme gösterdi. İki SMN2 kopyası olan, minimum temel bileşik kas aksiyon potansiyeli genliği ≥2 mV olan ve başlangıçta arefleksi olmayan alt gruplar, iki SMN2 kopyası olan tüm çocuklara kıyasla daha iyi motor ve motor olmayan sonuçlara sahipti.

Görüş:
Bu sonuçlar, erken tedavinin değerini, tedavi etkisinin kalıcılığını ve ~5  yıllık Nusinersen tedavisinden sonra olumlu güvenlik profilini göstermektedir. Presemptomatik SMA deneme verileri yorumlanırken dahil etme/dışlama kriterleri ve temel özellikler dikkate alınmalıdır.

Arefleksi: Reflekslerin tamamen veya neredeyse tamamen kaybedildiği bir durumu ifade eder.

Bileşik aksiyon potansiyeli genliği: Sinir uyarılarının kaslarda oluşturduğu elektriksel aktivitenin büyüklüğünü ifade eder. Bu ölçüm, sinir-müsküler bağlantının ve kas fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.

Kaynak: Continued benefit of nusinersen initiated in the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: 5-year update of the NURTURE study