Özel Dosya: Jeneratör Yardımı Nasıl Alınır

1. tip SMA hastalarının evlerinde kullanılan cihazlar nedeniyle elektriğin kesilmemesi temel ve hayati bir haklarıdır.

Bunu yapabilmek için hastanın ailesinin “Cihaza bağlı hastanın elektrik kesintisi hayati risk taşımaktadır” ifadesini içeren Durum Bildirir Raporu ile hastanın ikamet ettiği ilin elektrik idaresinin evrak birimine müracat etmesi gerekmektedir.

Durum Bildirir Raporun aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir:

[TARİH]

[SAYI NO]

İlgili Makama,

Kronik solunum yetmezliği nedeniyle trakeostomi ve ev tipi mekanik ventilatörü ile takip edilen __________________________ adlı hastanın elektrik kesintisi ile hayatı tehdit edici solunum yetmezliği gelişmemesi amacıyla elektrik kesintisini yaşanmaması için gereği arz olunur.

[Hekim Adı]

[İmza & Kaşe]

Başvurunun işleme alınmasının ardından elektrik saatinin yanına bir cihaz takılmaktadır. Böylece elektrik kesintilerinde merkeze doğrudan bildirim gidip kesilemez olduğu ve aciliyet durumu bildirilmektedir. Bu hanelerin elektriği borcundan dolayı da kesilememektedir.

Eve Kurulan Cihazlar

Daha sonra eve invertor cihazı (yaklaşık 10 aküsü bulunan) getirilmektedir. Evin elektriğinin girişinde uygun yere bir hat döşenip bu cihazlar bağlanmakta ve böylece büyük bir arıza veya kesinti durumunda evin elektrik ihtiyacı oradan karşılanmaktadır.

SGK’nın Temin Ettiği Güç Kaynağı

Bunun yanı sıra SGK’nın da verdiği güç kaynağı bulunuyor.Üç hekim imzalı ve başhekim onaylı rapor ile SGK’ya başvurulduğunda ücretsiz güç kaynağı temin edilmektedir. Bu cihazı hastaların iki yılda bir alma hakkı ve bozulduğunda yenilenme hakkı bulunuyor.

Sağlık Kurulu Raporu’nun aşağıdaki şekilde olması gerekiyor:

[TARİH]

[RAPOR NO]

Sağlık Kurulu Raporu

TC No:

Adı Soyadı:

Protokol No:

Teşhis:

Kronik solunum yetmezliği nedeniyle trakeostomi ve ev tipi mekanik ventilatörü ile takip edilen __________________________ adlı hastanın ______ tarihinde yapılan muayenesine göre evde kesintisiz güç kaynağı kullanması gerektiği belirlenmiştir.

Jeneratör cihazı SGK İl Müdürlüğü’nden temin edilmelidir.

[Hekimlerin Adları]

[İmzalar & Kaşeler]