Cure SMA Konferansı’nda Apitegromab’ın Denemelerine Ait Yeni Veriler Sunuldu

Scholar Rock, SMA Araştırma ve Klinik Bakım Toplantısında 2. ve 3. tip SMA hastalarında Apitegromab’ın faydalarını gösteren TOPAZ denemelerine ait 2. faz verilerini sundu. Öne çıkan başlıklar şunlar

 • Yürüyemeyen 2. ve 3. tip SMA hastalarının çoğunluğunda (%74’ü) 12 ay sonra HFMSE ölçeğine göre (Hammersmith Functional Motor Scale Expanded) klinik gelişme görüldü.
 • TOPAZ verilerinin yeni analizi, önceki Nusinersen (Spinraza) tedavisinin süresi ile HFMSE’deki artışlar arasında bir ilişki bulunmadığını ve gözlemlenen motor fonksiyon gelişmelerinin Apitegromab’a atfedilebileceğini desteklediğini ekledi.
 • Şirket, 15 Haziran 2021’de Apitegromab’ın SMA hastalarındaki tedavi edici potansiyeline ilişkin bir panele de ev sahipliği yapacak.

Scholar Rock, protein büyüme faktörlerinin temel bir rol oynadığı ciddi hastalıkların tedavisine odaklanan bir biyo-teknoloji şirketidir. Cure SMA Vakfı’nın 2021 yılı Konferansı’nda, şirketinin baş araştırmacısı Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Thomas Crawford TOPAZ denemesinin 2. faz sonuçlarının sözlü sunumunu yaptı. 

TOPAZ çalışmasında, 2. ve 3. tip SMA hastalarında Nusinersen ile birlikte uygulanan Apitegromab tedavisi, HFMSE ile ölçüldüğü üzere 20 puana kadar anlamlı motor fonksiyon gelişimlerine yol açmıştır.  Sunulan yeni keşif analizleri, apitegromab’ın SMA hastalarında motor fonksiyonu iyileştirme potansiyelini daha da desteklemektedir. Crawford şunları ekledi:

TOPAZ sonuçları, Apitegromab’ın, SMA hastaları içinde hala kas zayıflığı yaşayan büyük bir gruba fayda sağlama konusunda umut verici bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Son yıllarda, motor nöronlarındaki düşük SMN proteini seviyelerini artıran SMA tedavisinde gerçekten dikkate değer ilerlemeler oldu.  Ancak bu bulgular, SMA tedavilerine dair güzel gelişmelerin potansiyel olarak devam edebileceğini, ve bu sefer tamamlayıcı bir şekilde kalıcı zayıflığı kas seviyesinde hedeflediğini göstermektedir.Daha fazla motor nöron bozulmasını önleyen SMN düzenleyicilerinin kullanılmasına rağmen, SMa yıkıcı ve zayıflatıcı bir hastalık olmaya devam ediyor. Apitegromab adlı molekül, miyostatin’in etkin hale gelmesini önleyici olan gibi kasa yönelik bir yaklaşım olup, SMA hastalarında SMN artırıcı mevcut ilaçları tamamlama ve hareket fonksiyonu bozukluklarını giderme potansiyeline sahiptir.  

Scholar Rock’ın TOPAZ adlı çalışması (NCT03921528) Apitegromab’ı geniş bir yaş (2 ila 21) aralığındaki 2. ve 3. tip SMA hastalarında değerlendirdi. Tek tedavi olarak apitegromab alan ve yürüyebilen az sayıda hasta dışında, TOPAZ’a katılan hastalar Nusinersen’in idame dozlarını almaktaydılar.  Yürüyemeyen hastaları içeren her iki deneme grubundakiler de başlangıçta 5’ten fazla idame dozu almış veya yaklaşık iki yıldır tedavi görmüştü. 

Nusinersen için geçmişte yürütülen CHERISH ve SHINE çalışmalarından elde edilen klinik veriler, bu hasta popülasyonu hakkında bize bazı temel bilgileri sunmaktadır. Bu çalışmalar, Nusinersen ile tedavi edilen hastaların ilk 15 aylık tedavi süresinin ötesinde HFMSE puanlarında öncelikle stabilizasyon veya yalnızca hafif artışlar yaşadığını gözlemlemiştir. Ayrıca, ilk 15 aylık tedavi döneminde bile, nusinersen tedavisine ortalama 5 yaşından büyükken başlayan hastalar, HFMSE puanlarında düşüşler yaşamışlar ve 12 aylık bir zaman diliminde içlerinden çok azı HFMSE’de ≥3 puandan fazla bir artışa ulaşmıştır.

Denemenin Sonuçları

TOPAZ çalışmasında, süregelen Nusinersen tedavisine eklenen Apitegromab ile 12 aylık tedavinin ardından elde edilen sonuçlar şunları içeriyor:

Yürüyemeyen hastaların çoğunluğu (%74, 23/31) Hammersmith Functional Motor Scale Expanded’da (HFMSE) klinik bir iyileşme (≥1 puanlık artış) gösterdi.

Yürüyemeyen hasta grubunda (ortalama yaş 3.8), Nusinersen’e daha erken dönemlerde (5 yaşından önce) başlamış olanlarda 20 mg/kg dozunda verilen Apitegromab ile tedavi, HFMSE’de önemli artışları getirmiştir.

 • Başlangıçtan itibaren ortalama artış +7,1 puandı.
 • Hastaların %88’i (7/8) ≥1 puanlık bir artışa ulaştı).
 • Hastaların %63’ü (5/8) ≥5 puanlık bir artışa ulaştı.
 • Hastaların %38’i (3/8) >10 puanlık bir artışa ulaştı.
 • Hastalar, kayıt sırasında yaklaşık iki yıldır Nusinersen almaktalardı ve TOPAZ çalışması sırasında nusinersen tedavisinin idame aşamasındaydılar. (ortalama 5,4 idame dozu).

Yürüyemeyen hasta grubunda (ortalama yaş 11.7) yaşamın ilerleyen dönemlerinde (≥5 yaş) başlayan Nusinersen tedavisinin üzerine, 20 mg/kg dozunda verilen Apitegromab ile tedavi, HFMSE’de artışa yol açtı.

 • Başlangıca göre ortalama artış +1.2 puan oldu.
 • Hastaların %64’ü (9/14) ≥1 puanlık bir artışa ulaştı.
 • Hastaların %29’u (4/14) ≥3 puanlık bir artışa ulaştı.
 • Bu hastalar, kayıt sırasında yaklaşık iki yıldır nusinersen tedavisi almakta ve TOPAZ çalışması sırasında nusinersen tedavisinin kronik idame aşamasındaydılar (ortalama 5,1 idame dozu).

Yürüyemeyen hastalarda yapılan bir analiz, 12. ayın sonunda HFMSE skorundaki değişiklik ile önceki nusinersen tedavisinin süresi arasında hiçbir korelasyon (ilişki) göstermedi ve hareket fonksiyonundaki iyileşmelerin Apitegromab’a bağlanabileceğine dair daha fazla kanıt sağladı.

Dünya Sağlık Örgütü motor gelişim kilometre taşlarına göre Apitegromab ve Nusinersen ile tedavi edilen 35 ayaktan olmayan hastadan yedisinde ilerleme görülmüştür. Bu hastalardan üçü Nusinersen’e 5 yaşında veya daha sonra başlamıştı.

 • Beş hasta, bir hastanın bağımsız yürüme becerisi kazanması ve bir hastanın bağımsız olarak ayakta durma becerisi kazanması dahil olmak üzere yeni bir WHO motor kilometre taşına ulaştı.
 • Bir hasta, iki yeni WHO motor kilometre taşına ulaştı (eller ve dizler üzerinde emekleme ve yardımla ayakta durma).
 • Bir hasta üç yeni WHO motor kilometre taşına ulaştı (eller ve dizler üzerinde emekleme, yardımla ayakta durma ve yardımla yürüme).

Yan Etkiler

Apitegromab’ın denemelerine ait verilerde en sık bildirilen beş yan etki baş ağrısı, ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük ve nazofarenjittir.  Yan etkilerin görülme sıklığı ve şiddeti, altta yatan hasta popülasyonu ve arka plan tedavisi ile tutarlıydı.

Ek olarak araştırmanın uç noktalarından elde edilen veriler analiz ediliyor ve gelecekte tıbbi ve bilimsel konferanslarda sunulacağı belirtiliyor. Plasebo kontrollü ve çift kör esasına dayalı bir 3. faz çalışmasının 2021’in sonunda başlaması bekleniyor. Bu ilaç denemesinin Apitegromab’ı yürüyemeyen 2. ve 3. tip SMA hastalarında Nusinersen veya Risdiplam’a ek olarak değerlendirmesi bekleniyor.

Scholar Rock’ın Baş Tıbbi Sorumlusu Yung Chyung, “Apitegromab’ın SMA hastalarında hareket fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik dönüştürücü potansiyelini daha da vurgulayan yeni analizleri de dahil olmak üzere, TOPAZ deneme sonuçlarını yıllık Cure SMA konferansında paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.  Bu sonuçlar, rasyonel, hedefli ve verimli bir 3. faz denemesi için düşüncelerimizi ve planlarımızı geliştiren bilgiler sunuyor.”

Duyurunun orijinalini okumak için tıklayınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan sayfanın / haberin tüm hakları SMA Benimle Yürü Derneği’ne aittir. Kaynak gösterilse veya aktif bir bağlantı verilse dahi sayfanın / haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.