Zolgensma

Zolgensma

Novartsi grubuna bağlı AveXis şirketinin geliştirdiği ve FDA’dan yakında onay alması beklenen gen tedavisi ilacıdır.