smatip2ve3hastalarindanusinerseininkemiksagligiuzerindekiolumluetkilerinidogruluyor

smatip2ve3hastalarindanusinerseininkemiksagligiuzerindekiolumluetkilerinidogruluyor